HAPAT E NDËRTIMIT TË ÇATISË

Projektimi dhe procesi i ndërtimit — hap pas hapi

1

Trarë druri / Binarë

2

Petavër

Bredh sharruar standard,
3

Termoizolim Çatie

Membrana defuzive, Katërma izolimi
4

Ristelimi

5

Tjegulla

Tondach, Mladost